Home Over ons Onze diensten Contact

Nieuwe hypotheekwetgeving


DE NIEUWE WET EN REGELGEVING SAMENGEVAT

Nieuwe hypotheken: hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing
Voor hypotheken afgesloten na 01 01 2013 geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening annuitair of lineair wordt afgelost in maximaal 30 jaar. Voor reeds bestaande hypotheken (afgesloten voor 2013) geldt een overgangsrecht; deze behouden hun renteaftrek, ook als de lening niet, niet geheel of middels een spaar- of beleggingsconstructie in de toekomst pas wordt afgelost. Als u verhuist en u had voor 2013 al een hypotheek dan mag u uw “oude rechten (aflossingsvrij, spaar- of beleggingshypotheek)” onder voorwaarden meenemen naar uw nieuwe woning.

Overdrachtsbelasting verlaagd
De overdrachtsbelasting is blijvend verlaagd naar 2%.

Beperking hypotheekrenteaftrek bestaande hypotheken
Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek voor bestaande hypotheken stapsgewijs verlaagd. Deze verlaging start in de zogenaamde 4e belastingschijf. Als u 52% inkomstenbelasting betaalt dan verliest u elk jaar een 0,5% aftrekrechten. In 2017 heeft u in deze schijf dus nog maar 50% aftrek. Na 23 jaar wordt de 3e belastingschijf (40,4% IB) bereikt en verliest vanaf dat moment ook iedereen in deze schijf een 0,5% aftrek per jaar. Uiteindelijk stokt de aftrek op 38% voor iedereen.

Hoogte hypotheek beperkt
De maximale hoogte van de hypotheek is gebaseerd op het “loan to value” principe. In 2017 kan maximaal 101% van de waarde van de woning worden gefinancierd. In 2018 is de maximale financiering gelijk aan de waarde van de woning.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stapsgewijs verlaagd
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft kopers korting op de hypotheekrente, omdat de overheid borg staat voor de lening richting de bank. Daarnaast beschermt het de huizenbezitter (onder voorwaarden) tegen een restschuld bij gedwongen verkoop. Het maximale hypotheekbedrag waarvoor NHG mogelijk is wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2017 is de maximale aankoopprijs waarbij NHG kan worden aangevraagd € 245.000

Financiering restschuld
Als u uw woning verkoopt en er ontstaat daarbij een restschuld dan kunt u er voor kiezen om deze te herfinancieren met een persoonlijke lening of mee te financieren in uw nieuwe hypotheek. De rente van dit krediet/hypotheek is dan ook aftrekbaar voor een periode van 15 jaar. Voorwaarde is dat de restschuld is ontstaan op of na 29 oktober 2012 maar uiterlijk op 31 december 2017. In tegenstelling tot nieuwe hypotheken geldt er geen aflosverplichting voor dit restschuld krediet. Het is natuurlijk wel verstandig om een aflossing in te bouwen, want geld lenen kost geld.

Provisieverbod
Sinds 2013 is een wettelijk provisieverbod van kracht. Dat betekent dat u voor complex financieel advies tegenwoordig een factuur ontvangt. Wees echter niet ongerust, wij gaan u uiteraard niet voor elke vraag of telefoontje een factuur sturen. U mag gewoon blijven bellen of langs komen. Op het moment dat uw verzoek tot kosten gaat leiden hoort u dat ALTIJD vooraf van ons. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan!

Verhoogde schenkingsvrijstelling
Huizenkopers mogen t.b.v. de aankoop van een eigen woning eenmalig een bedrag geschonken krijgen ad € 100.000. Deze schenking hoeft niet noodzakelijkerwijs van ouders afkomstig te zijn, maar kan in principe door iedereen gedaan worden. Voorwaarde is dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is (of de partner is jonger dan 40). Het bedrag mag ook gebruikt worden om een verlies bij verkoop mee te dekken. Huizenbezitters in dezelfde leeftijdscategorie mogen een dergelijke schenking gebruiken om de eigenwoningschuld mee te verlagen of om bijvoorbeeld de erfpacht af te kopen.

Wilt u een hypotheek met een voordelige premie en met een uitstekende service? Dan bent u bij ons aan het goede adres!

Hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op!

Klik hier voor offerte aanvraag hypotheekBereken direct uw premie

Klantenservice