Hypotheekrenteaftrek

De rente die je betaalt over je hypotheekschuld mag je bij de aangifte inkomstenbelasting aftrekken van je inkomen. Daardoor hoef je minder belasting te betalen. Sinds 2023 is het percentage van deze aftrek voor iedereen gelijk ongeacht de hoogte van je inkomen. De daadwerkelijke teruggaaf wordt beinvloed door de hoogte van de WOZ waarde van je woning.